Green Tea China

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

9,50 €
190,00 €/kg
Tanbei Huo Shan Huang Ya

Tanbei Huo Shan Huang Ya

13,50 €
337,50 €/kg
2023 Enshi Yulu

2023 Enshi Yulu

5,90 €
147,50 €/kg
2023 Meng Ding Gan Lu

2023 Meng Ding Gan Lu

13,90 €
278,00 €/kg
2024 Premium Xihu Long Jing Tea (Dragon Well Tea)

2024 Premium Xihu Long Jing Tea (Dragon Well Tea)

16,50 €
412,50 €/kg
Jasmine Dragon Pearls

Jasmine Dragon Pearls

7,90 €
158,00 €/kg