Loose tea

Sort by:
Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

7,90 €
158,00 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

169,00 €
845,00 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,90 €
178,00 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,00 €
249,30 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

8,90 €
222,50 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,50 €
187,50 €/kg
Yunnan Golden Needle

Yunnan Golden Needle

10,50 €
210,00 €/kg
2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

8,50 €
170,00 €/kg
2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

59,00 €
295,00 €/kg
2017 Fuding Gongmei White Tea

2017 Fuding Gongmei White Tea

19,90 €
199,00 €/kg
Volcanic Oolong - Korean Yancha

Volcanic Oolong - Korean Yancha

13,50 €
270,00 €/kg
2022 Pai Mu Tan Teekuchen

2022 Pai Mu Tan Teekuchen

99,00 €
330,00 €/kg
2016 Hulugu Sheng Pu Erh

2016 Hulugu Sheng Pu Erh

3,50 €
437,50 €/kg
Osmanthus blossom tea

Osmanthus blossom tea

6,90 €
345,00 €/kg
Jade Oolong

Jade Oolong

12,90 €
258,00 €/kg
2022 Ku Zhu Shan Dan Zhu

2022 Ku Zhu Shan Dan Zhu

145,00 €
725,00 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

29,90 €
598,00 €/kg