Loose tea

Tenryu Shincha Yumesuruga

Tenryu Shincha Yumesuruga

28,00 €
560,00 €/kg
2024 Formosa Sanxia Bi Luo Chun

2024 Formosa Sanxia Bi Luo Chun

16,50 €
330,00 €/kg
Purple White Pu Erh

Purple White Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

8,90 €
890,00 €/kg
Song Dancong Oolong

Song Dancong Oolong

8,90 €
890,00 €/kg
Jinxuan Hong Oolong

Jinxuan Hong Oolong

19,90 €
398,00 €/kg
2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

10,50 €
187,50 €/kg
Kagoshima Shincha Yabukita Bio

Kagoshima Shincha Yabukita Bio

30,00 €
600,00 €/kg
Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

7,90 €
158,00 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

169,00 €
845,00 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,90 €
178,00 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,00 €
249,30 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

8,90 €
222,50 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,50 €
187,50 €/kg
Yunnan Golden Needle

Yunnan Golden Needle

10,50 €
210,00 €/kg
2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

8,50 €
170,00 €/kg
2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

2023 Ming Feng Shan Old Tree Sheng Pu Erh

59,00 €
295,00 €/kg