Sencha green tea

Sencha Yutakamidori

Sencha Yutakamidori

7,90 €
158,00 €/kg
Organic Sencha Kaori

Organic Sencha Kaori

11,50 €
230,00 €/kg
Shincha Saemidori

Shincha Saemidori

13,50 €
270,00 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,90 €
178,00 €/kg
Organic Sencha Kurasawa

Organic Sencha Kurasawa

13,75 €
275,00 €/kg
Kagoshima Shincha Yabukita Bio

Kagoshima Shincha Yabukita Bio

30,00 €
600,00 €/kg
Tenryu Shincha Yumesuruga

Tenryu Shincha Yumesuruga

28,00 €
560,00 €/kg