Shou Mei

2020 Shoumei Weißer Tee Perle

2020 Shoumei Weißer Tee Perle

1,50 €
187,50 €/kg
Fuding Gongmei Weißer Tee (2017)

2017 Fuding Gongmei Weißer Tee

24,90 €
249,00 €/kg
2014 Fuding Shoumei Weißer Tee

2014 Fuding Shoumei Weißer Tee

79,00 €
225,71 €/kg
2010 Fuding Weißer Tee Gongmei

2010 Fuding Gongmei Weißer Tee

155,00 €
516,67 €/kg
Gongmei Weißer Tee gealtert Fuding 2014

2014 Fuding gealteter Gongmei

21,99 €
219,90 €/kg
2021 Fuding Shoumei Weißer Tee 100g

2021 Fuding Shoumei Weißer Tee 100g

19,90 €
199,00 €/kg
2019 Fuding Shoumei Weißer Tee

2019 Fuding Shoumei Weißer Tee

76,00 €
217,14 €/kg