Fujian tea

Wild Rosy Lapsang (unsmoked)

Wild Rosy Lapsang (unsmoked)

9,90 €
198,00 €/kg
Rou Gui Zhengyan Yancha (Felsen Tee)

Rougui Wuyi Yancha (Rock Tea)

3,80 €
475,00 €/kg
Superior High Mountain Tie Guan Yin Oolong

Superior High Mountain Tie Guan Yin Oolong

2,50 €
312,50 €/kg
Qi Lan Zhengyan Yancha (Rock Tea)

Qi Lan Zhengyan Yancha (Rock Tea)

8,50 €
1.062,50 €/kg
Tanbei Qingxin Ruanzhi Oolong

Tanbei Qingxin Ruanzhi Oolong

11,90 €
297,50 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,50 €
150,00 €/kg