New teas

2024 Bingdao Dijie Sheng Pu Erh

2024 Bingdao Dijie Sheng Pu Erh

122,00 €
610,00 €/kg
2024 Ku Zhu Shan Danzhu

2024 Ku Zhu Shan Danzhu

149,00 €
745,00 €/kg
Aquamarine Gaba Oolong

Aquamarine Gaba Oolong

9,90 €
198,00 €/kg
Feng Shui Ling Oriental Beauty

Feng Shui Ling Oriental Beauty

16,90 €
422,50 €/kg
Tenryu Shincha Yumesuruga

Tenryu Shincha Yumesuruga

28,00 €
560,00 €/kg
Purple White Pu Erh

Purple White Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

8,90 €
890,00 €/kg
Jinxuan Hong Oolong

Jinxuan Hong Oolong

19,90 €
398,00 €/kg
2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

10,50 €
187,50 €/kg
Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

7,90 €
158,00 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

169,00 €
845,00 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,00 €
249,30 €/kg
Shimen Shuixian Hong Oolong

Shimen Shuixian Hong Oolong

8,90 €
222,50 €/kg
Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

Superior Zhengwei Tieguanyin Oolong

7,50 €
150,00 €/kg
2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

2023 Lushan Yunwu - Der Nebel des Berges Lu

9,50 €
190,00 €/kg
2017 Fuding Gongmei White Tea

2017 Fuding Gongmei White Tea

19,90 €
199,00 €/kg